Infuusiolaitteet pieneläinten hoitotyössä

Infuusiolaitteet pieneläinten hoitotyössä

Potilaan turvallisuutta perioperatiivisessa hoitotyössä lisää nestehoidon suunnittelu ja infuusiolaitteiden käyttö. Nestehoidon aikana potilasta tulee säännöllisesti monitoroida ja arvioida nestetasapainoa.

Nestehoidon komplikaatioita ovat esimerkiksi ylinesteytys, ekstravasaatio ja suonikanyylin pistoskohdan tulehdukset. Ekstravasaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa neste tai lääkeinfuusio on joutunut verisuonen ulkopuolelle. Tietyt potilasryhmät ovat alttiimpia ylinesteytykselle, kuten esim. pediatriset ja geriatriset potilaat. Ylinesteytymisen kliinisiä merkkejä ovat esimerkiksi sierainvuoto ja silmien sidekalvojen turvotus.

Tarkkaan ja kontrolloituun nestehoidon toteutukseen suositellaan käyttämään infuusio– ja ruiskupumppuja.

Ulriika Joutseno

Klinikkaeläinhoitaja, anestesia EAT, NCERT anesthesia kouluttaja, Vetman

Käy lukemassa koko Ulriikan tekemä ohjeistus infuusiolaitteista tästä!